Primespeakers - Agencja Mówców | Witold Orłowski
Język wystąpienia
język wystąpienia język wystąpienia
  • Doradztwo\
  • Ekonomia\
  • Inwestycje i Finanse\
  • Polityka\
  • Przywództwo\
  • Strategia i Zarządzanie\

Witold Orłowski

Ekonomista, doradca PwC

• Profesor Witold Orłowski jest głównym doradcą ekonomicznym firmy PricewaterhouseCoopers i członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W 2011 roku został powołany na stanowisko specjalnego doradcy Komisji Europejskiej ds. budżetu. Był doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku.

• W latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i w Banku Światowym. Piastował także funkcję doradcy głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego. Wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim.

• Od kilkudziesięciu lat nieustannie obecny w życiu publicznym i aktywnie działający w obszarze makroekonomii. Jako wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) ma stały kontakt z przedstawicielami ekonomii, innowacji i biznesu z całego świata, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem.

• Witold Orłowski został również wiceprzewodniczącym rady powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, przewodniczącym kapituły nagrody „Orły Rzeczpospolitej”. Otrzymał nagrodę Banku Handlowego w Warszawie za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów za książkę Droga do Europy. Jest autorem publikacji naukowych i artykułów publicystycznych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.