Primespeakers - Agencja Mówców | Marek Belka
Język wystąpienia
język wystąpienia język wystąpienia
  • Doradztwo\
  • Ekonomia\
  • Inwestycje i Finanse\
  • Polityka\
  • Strategia i Zarządzanie\

Marek Belka

były Premier, Minister Finansów, Prezes NBP

• Do czerwca 2016 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego. Od 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Był doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania.

• Prof. Marek Belka pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).

• Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. Piastował stanowisko konsultanta Banku Światowego, przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE). W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2013 r. członkiem Central Bank Governance Group w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

• Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tejże uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. habilitację. Od tego samego roku związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

• Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się.

Przykładowe tematy:

  • Zarządzanie kryzysowe w gospodarce
  • Polityka monetarna i stabilność finansowa
  • Globalne wyzwania Ekonomiczne
  • Transformacja gospodarcza
  • Zarządzanie finansami publicznymi

Dlaczego ten ekspert?

Prof. Marek Belka to wybitny ekonomista o ogromnym doświadczeniu zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Jego praca w Narodowym Banku Polskim, Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz innych prestiżowych instytucjach sprawia, że jest jednym z najbardziej szanowanych ekspertów w dziedzinie ekonomii i finansów. Jego umiejętność przeprowadzania skomplikowanych reform gospodarczych oraz dogłębne zrozumienie globalnych rynków finansowych czynią go niezastąpionym doradcą i mówcą.