Primespeakers - Agencja Mówców | Waldemar Olbryk
wystąpienie offline wystąpienie online język wystąpienia język wystąpienia

Specjalizacje

  • Doradztwo
  • Inwestycje i Finanse
  • Przywództwo
  • Rozwój biznesu
  • Strategia i Zarządzanie
  • Transformacja
  • Zarządzanie zmianą

Wynagrodzenie

Waldemar Olbryk

Prezes Archicom, mentor, innowator, transformuje firmy

• Waldemar Olbryk jest praktykiem z 25-letnim doświadczeniem w przekształcaniu organizacji i miast, napędzaniu wzrostu oraz nowych modeli biznesowych i wspieraniu współpracy międzykulturowej. Jest pasjonatem ulepszania podejścia opartego na pełnym cyklu życia i promowania kultury zwinności. Jego pasją jest integracja i wdrażanie, wykorzystując technologię do transformacji operacyjnej i produktywności.

• Waldemar Olbryk wierzy mocno, że innowacja jest iloczynem kreatywności oraz działania, a wysoki współczynnik innowacji opiera się na trzech filarach:

  1. Zwinności (ang. agility) – umiejętności dostosowania zarówno działania jak i kreatywności do zmieniających się okoliczności.
  2. Niekończącej się nauki (ang. 3L: Life-long Learning) – stymuluje kreatywność przez tworzenie coraz to nowych połączeń pomiędzy istniejącymi ideami.
  3. Odpowiedzialności, poczuciu własności lub braniu na klatę (ang. ownership) – dotyczy zarówno obszaru idei jak i odpowiedzialności za własne działania.

• Waldemar Olbryk zawsze stara się patrzeć dalej i włączać muzykę do życia, ponieważ wierzy, że jest ona potężnym źródłem kreatywności i harmonii.

• Jest również mentorem, gościnnym wykładowcą i stypendystą RSA (Royal Society for the Arts), gdzie dzieli się swoim doświadczeniem w zarządzaniu i facylitacji, aby inspirować innych.

• Waldemar Olbryk ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia MBA prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i College of Maryland. Posiada również tytuł Profesjonalnego Managera Projektu według standardu Project Management Institute.

• W 2008 roku rozpoczął pracę w Skanska, by w 2011 r. roku objąć funkcję Prezesa Skanska Property Poland (do 2014 r.). W sierpniu 2017 roku dołączył do Echo Investment S.A., jako Członek Zarządu – Dyrektor Działu Mieszkaniowego. Od kwietnia 2021 zarządza Archicom S.A., gdzie wdraża innowacje, przeprowadza organizację przez proces digitalizacji i zarządza zespołem oraz realizacjami przy poszanowaniu otoczenia – wewnętrznego oraz zewnętrznego.

• Od kwietnia 2021 zarządza Archicom S.A., gdzie wdraża innowacje, przeprowadza organizację przez proces digitalizacji i zarządza zespołem.

 

Obszary tematyczne i specjalizacje wystąpień: 

Zarządzanie, transformacja, facylitacja
Zrównoważony rozwój
Przyszłość miast
Rynek Real Estate

 

Rekomendacje

Podobni speakerzy