Primespeakers - Agencja Mówców | Paweł Niziński
Język wystąpienia
język wystąpienia język wystąpienia
 • Doradztwo\
 • Ekologia\
 • ESG\
 • HR\
 • Marketing\
 • Odporność psychiczna\
 • Przywództwo\
 • Rozwój biznesu\
 • Strategia i Zarządzanie\
 • Transformacja\
 • Zmiana\

Paweł Niziński

Ekspert i doradca strategiczny w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju

Paweł Niziński ma ponad 30-letnie doświadczenie w marketingu, komunikacji i strategicznym podejściu do zrównoważonego rozwoju. Jest zaangażowany od lat w wiele działań wykorzystujących kapitały biznesu dla wspólnego dobra.

Jest założycielem i obecnym CEO BETTER (początkowo Goodbrand and Company Poland, część Goodbrand Global działającego z Wielkiej Brytanii), która rozpoczęła działalność w 2007 roku. Od 2015 roku BETTER jest niezależną firmą konsultingową, kierującą się wpływem i wykorzystującą wszystkie zasoby do krzewienia idei zrównoważonego rozwoju.

Pod przewodnictwem Pawła BETTER od momentu swego powstania wprowadza innowacyjne narzędzia do pomiaru wpływu, najwyższe standardy mapowania interesariuszy i dialogu społecznego oraz promuje regeneracyjne podejście do gospodarki. Paweł jest Partnerem Krajowym dla B Lab EU (ruchu B Corp) w Polsce, aktywnie budując tę społeczność i pomagając firmom w ich drodze do współzależności i certyfikacji B Corp.

W latach 1992-2007 Paweł był przy narodzinach branży reklamy w Polsce i regionie CEE. Zajmował kierownicze stanowiska w przemyśle reklamowym i marketingu w agencjach takich jak Young & Rubicam Brands (1999-2007) oraz był współzałożycielem Upstairs (1997–1999). Współprojektował około 200 kampanii dla nowych marek wchodzących na rynek PL/CEE.

Paweł wierzy, że dzielenie się wiedzą jest kluczowym elementem transformacji systemowej. Był inicjatorem wielu projektów w tym obszarze, w tym magazynu „CR Navigator” (od 2008) – kwartalnika idei zrównoważonego rozwoju, „Kongresu Różnorodności” (od 2013) – forum inspiracji w budowaniu kultury Różnorodności i Inkluzji w organizacji, The Warsaw B Corp Summit (od 2020), a ostatnio współzałożycielem Diversity Equity Inclusion Alliance – fundacji, której celem jest mierzenie i wprowadzanie Inkluzywności w każdej dziedzinie społeczeństwa. Jest wykładowcą w różnych szkołach biznesu (m.in. MBA PW, ALK), uczestniczy w debatach publicznych, seminariach i konferencjach.

Przykładowe tematy wystąpień: 

 • Transformacja biznesowa/systemowa
 • Regeneratywne tworzenie wartości w firmie
 • Zmiana paradygmatu
 • Przynależność, różnorodność, DEI
 • Budowa zaangażowania interesariuszy
 • Jak uniknąć wypalenia
 • Zrównoważony rozwój
 • Aktywność korporacyjna
 • Aktywność marki
 • Wszystko o ESG, mapowanie interesariuszy, raportowanie
 • B Corp
 • Równość społeczna marek

Paweł Niziński to ekspert, który dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i pionierskiemu podejściu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, potrafi wnieść wyjątkową wartość do każdej organizacji. Jego umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz zdolność do inspirowania innych sprawiają, że jest idealnym wyborem dla firm, które chcą wdrażać innowacyjne i zrównoważone rozwiązania. Jego szeroka wiedza i zaangażowanie w projekty społeczne oraz środowiskowe sprawiają, że jest nie tylko mówcą, ale także liderem zmian, który może pomóc firmom osiągnąć ich cele w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.