Primespeakers - Agencja Mówców | Paweł Niziński
wystąpienie offline wystąpienie online język wystąpienia język wystąpienia

Specjalizacje

 • Doradztwo
 • Ekologia
 • ESG
 • Przywództwo
 • Rozwój biznesu
 • Strategia i Zarządzanie
 • Transformacja

Wynagrodzenie

Paweł Niziński

Ekspert i doradca strategiczny w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju

• Paweł Niziński ma ponad 30-letnie doświadczenie w marketingu, komunikacji i strategicznym podejściu do zrównoważonego rozwoju. Jest zaangażowany od lat w wiele działań wykorzystujących kapitały biznesu dla wspólnego dobra.

• Jest założycielem i obecnym CEO BETTER (początkowo Goodbrand and Company Poland, część Goodbrand Global działającego z Wielkiej Brytanii), która rozpoczęła działalność w 2007 roku. Od 2015 roku BETTER jest niezależną firmą konsultingową, kierującą się wpływem i wykorzystującą wszystkie zasoby, dla krzewienia idei zrównoważonego rozwoju.

• Pod przewodnictwem Pawła BETTER był od momentu swego powstania pionierem we wprowadzaniu m in innowacyjnych narzędzi do pomiaru wpływu, najwyższych standardów mapowania interesariuszy i dialogu społecznego oraz promowania regeneracyjnego podejścia do gospodarki. Paweł jest Partnerem Krajowym dla B Lab EU (ruchu B Corp) w Polsce, aktywnie budując tę społeczność i pomagając firmom w ich drodze do współzależności (i certyfikacji B).

• W latach 1992-2007 Paweł był przy narodzinach branży reklamy w Polsce i regionie CEE. Zajmował kierownicze stanowiska w przemyśle reklamowym i marketingu w agencjach (m.in Young & Rubicam Brands 1999-2007, współzałożyciel Upstairs 1997–1999), współprojektował około 200 kampanii dla nowych marek wchodzących na rynek PL/CEE.

• Paweł wierzy, że dzielenie się wiedzą jest kluczowym elementem transformacji systemowej. Był inicjatorem wielu projektów w tym obszarze począwszy od magazynu „CR Navigator” (od 2008) – kwartalnika idei zrównoważonego rozwoju, „Kongresu Różnorodności” (od 2013) – forum inspiracji w budowaniu kultury Różnorodności i Inkluzji w organizacji, The Warsaw B Corp Summit (od 2020), a ostatnio współzałożycielem Diversity Equity Inclusion Alliance – fundacji, której celem jest mierzenie i wprowadzanie Inkluzywności w każdej dziedzinie społeczeństwa. Jest wykładowcą w różnych szkołach biznesu (m in MBA PW, ALK), uczestniczy w debatach publicznych, seminariach i konferencjach.

 

Tematyka wystąpień Pawła Nizińskiego: 

 • transformacja biznesowa / systemowa,
 • regeneratywne tworzenie wartości w firmie,
 • zmiana paradygmatu,
 • przynależność, różnorodność, DEI,
 • budowa zaangażowania interesariuszy,
 • jak uniknąć wypalenia,
 • zrównoważony rozwój,
 • aktywność korporacyjna,
 • aktywność marki,
 • wszystko o ESG, mapowanie interesariuszy, raportowania,
 • bcorp,
 • równość społeczna marek.

Primespeakers.pl – Agencja Mówców

Podobni speakerzy