Primespeakers - Agencja Mówców | Sylwia Lewandowska-Akhvlediani
Język wystąpienia
język wystąpienia język wystąpienia
  • Komunikacja\
  • Motywacja\
  • Przywództwo\
  • Team building\
  • Zarządzanie zmianą\

Sylwia Lewandowska-Akhvlediani

Psycholog międzykulturowy, trener i facylitator

• Sylwia Lewandowska-Akhvlediani lideruje projektom biznesowym, w których zarządza różnorodnymi zespołami, często pracując w wirtualnej przestrzeni, mi.in. Leadership Festival.

• Zaczynała działania jako manager w Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, dziś jako twórczyni Progressive Partners – zespołu zajmującego się przywództwem i innowacjami społecznymi – wpływa na to, jak rozwija się świat. Mocny wpływ na jej dzisiejsze podejście miała idea CSR.

• Fascynuje ją psychologia sportu i zwycięstwa, na co dzień tworzy zespół o takim nastawieniu. Uwielbia różnorodność kultur, a fakt, że pracuje w Polsce i innych krajach daje możliwość doświadczania zarówno różnic jak i podobieństw w podejściu do przywództwa, budowania zespołów, pracy z talentami i liderami czy po prostu pójściem poza reguły i zasady.

• Sylwia Lewandowska-Akhvlediani to prywatnie żona Gruzina i matka dwójki dzieci.