Primespeakers - Agencja Mówców | Piotr Bucki
Język wystąpienia
język wystąpienia język wystąpienia
 • Digital i Marketing\
 • Kompetencje miękkie\
 • Komunikacja\
 • Marka osobista\
 • Marketing\
 • Media\
 • Prezentacje\
 • Public Speaking\
 • Strategia i Zarządzanie\

Piotr Bucki

certyfikowany coach biznesowy, multidyscyplinarny mówca

Piotr Bucki, nauczyciel z wyboru, od dwóch dekad inspiruje innych do lepszego komunikowania się, prezentowania idei, efektywnej pracy i ulepszania własnego świata. Jego unikalne podejście do nauczania opiera się na połączeniu wiedzy z różnych dziedzin: architektury, aktorstwa, psychologii, co sprawia, że jest w stanie projektować komunikację na niezliczonych płaszczyznach.

Doświadczenie: Swoje bogate doświadczenie zdobywał realizując projekty dla takich firm jak Grupa Nokaut, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Travel World Passport, NextData, This Is Paper i wielu innych. Jako certyfikowany coach w obszarze Business and Executive Coaching oraz trener kompetencji społecznych, Piotr tworzy autorskie programy szkoleniowe. Specjalizuje się w tworzeniu efektywnych prezentacji biznesowych, wykorzystując innowacyjne narzędzia komunikacji wizualnej oparte na psychologii poznawczej.

Publikacje i Strategie: Jest strategiem, researcherem i badaczem trendów, tworzącym strategie marketingowe i komunikacyjne dla klientów z kraju i zagranicy. Autor książek książek: „Porozmawiajmy o komunikacji”, „Złap równowagę” i „Viral”, „Prezentacje. Po prostu!” „Sapiens na zakupach” oraz anglojęzycznej „Life’s a pitch and then you die”. Jako zwolennik szkoleń opartych na głębokiej analizie zasobów i kompetencji, promuje programy treningowe skutkujące realną zmianą nawyków. Autor i redaktor merytoryczny „Startup Manual” oraz opiekun publikacji z serii BuckiAcademy, wierzy w rozwój oparty na uczeniu się na błędach.

Przykładowe tematy wystąpień:

 • Komunikacja poparta badaniami:

– Wystąpienia publiczne: Techniki prezentacji skutecznych w świetle badań.
– Opowieści oparte na faktach (Evidence-based Storytelling): Jak tworzyć angażujące historie z mocnym fundamentem naukowym.
– Komunikacja wizualna i projektowanie prezentacji (Brain-centred Slide Design): Zasady tworzenia przekazów wizualnych, które wspierają procesy poznawcze.
– Copywriting oparty na dowodach: Techniki pisania przekonujących tekstów, wsparte najnowszymi badaniami.

 • Ekonomia Behawioralna:

– Architektura wyboru (Choice architecture): Projektowanie ścieżek decyzyjnych, które kształtują zachowania konsumenckie.
– Modelowanie zachowań (Nudge & Sludge): Techniki subtelnych zachęt i barier wpływających na decyzje.
– Projektowanie cen (Pricing): Strategie cenowe oparte na psychologii i behawioryzmie.

 • Marketing i branding

– Wyzwalacze konwersacji (Talk Triggers) & Word of mouth marketing (WoMM): Jak tworzyć treści, które naturalnie zachęcają do dzielenia się nimi.
– Treści o potencjale wirusowym: klucz do tworzenia contentu, który rozprzestrzenia się samoistnie.
– Storytelling dla marek i kampanii: budowanie narracji marki i kampanii opartej na solidnych dowodach.
– Strategie marketingowe oparte na dowodach i metoda naukowa w marketingu: Zastosowanie naukowych metod badawczych do tworzenia skutecznych strategii marketingowych.

 • Rozwój Oparty na Dowodach (Evidence-based Growth):

– Głęboka praca i głębsze życie (Deep Work & Deeper Life): Metody zwiększania produktywności i poprawy jakości życia.
– Dobrostan i odporność (Wellbeing & Resilience): Budowanie siły psychicznej i odporności na stres.
– Kształtowanie nawyków (Habits Formation): Mechanizmy tworzenia trwałych nawyków wspierających rozwój.
– Motywacja: Zrozumienie i stymulowanie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł motywacji.

Wszystkie tematy mogę być realizowane po polsku, angielsku, francusku i niemiecku.

Piotr Bucki, dzięki swoim multidyscyplinarnym podejściem i głębokim zrozumieniu psychologii komunikacji, zmienia perspektywę na nauczanie, prezentowanie i życie zawodowe, zostawiając po sobie świat lepszy i mądrzejszy.

zdjęcie Tomasz Jurgielewicz