Primespeakers - Agencja Mówców | Maciej Kisilowski
Język wystąpienia
język wystąpienia język wystąpienia
  • Doradztwo\
  • Ekonomia\
  • Innowacje\
  • Inwestycje i Finanse\
  • Strategia i Zarządzanie\

Maciej Kisilowski

strateg, trener biznesowy, profesor CEU, mówca

• Maciej Kisilowski pracował lub realizował projekty doradcze i wdrożeniowe w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej, w Committee for Economic Development w Waszyngtonie oraz w licznych ministerstwach, urzędach regulacyjnych i samorządowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

• Jego artykuły naukowe ukazują się w wiodących czasopismach, takich jak Law and Social Inquiry oraz International Business Review. Jego komentarze publikowane były m.in. w Foreign Policy, Project Syndicate, Politico, EU Observer, Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej.

• Maciej Kisilowski jest Profesorem Prawa i Zarządzania Publicznego oraz współtwórcą i dyrektorem programu kształcącego liderów (BOOST) na Central European University w Budapeszcie, który w 2016 roku przyznał mu nagrodę Wybitnego Wykładowcy (Distinguished Teaching Award). Jego warsztaty były również wyróżnione przez menadżerów uczestniczących w programie Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

• Ponadto jest współautorem “Administrategii” — pierwszego w Polsce i Europie Środkowej praktycznego kompendium wiedzy z zarządzania strategicznego w administracji publicznej. Specjalizuje się w nauczaniu menadżerów najwyższego szczebla z biznesu i sektora publicznego. Kieruje centrum badawczym Initiative for Regulatory Innovation, które przeprowadziło kompleksowe badania procesów zarządczych w środkowoeuropejskich urzędach. Doktor nauk prawnych i magister prawa Uniwersytetu Yale, absolwent studiów MPA z ekonomii i polityki publicznej w Woodrow Wilson School of Public and International Affairs na Uniwersytecie Princeton oraz studiów MBA w Inseadzie.

• Specjalizacja: administracja publiczna, samorząd, konkurencyjność, regulacja gospodarki, strategia, prawo, konstytucja, legislacja, edukacja, szkolnictwo wyższe, spółki skarbu państwa, Unia Europejska, Węgry, USA, Europa Środkowa