Primespeakers - Agencja Mówców | Katarzyna Moskal
Język wystąpienia
język wystąpienia
  • Kompetencje miękkie\
  • Komunikacja\
  • Public Speaking\
  • Storytelling\

Katarzyna Moskal

Ekspertka od,emisji głosu, logopedka

Katarzyna Moskal to uznaną ekspertka w dziedzinie logopedii, logopedii medialnej i nauczania emisji głosu, twórczyni Akademii Głosu. Jej podejście jest holistyczne, łączące umiejętności i wiedzę w celu kształtowania wizerunku osobistego i zawodowego. Katarzyna specjalizuje się w zarządzaniu emisją głosu, oferując profesjonalne szkolenia, które obejmują techniki oddechowe, dykcję oraz modulację głosu. Koncentruje się na pomocy klientom w odkrywaniu i doskonaleniu ich głosu, niwelując tremę i stres. Prowadzi również rehabilitację głosu i kompleksowe warsztaty dla różnych profesji, podkreślając rolę głosu w kształtowaniu wizerunku publicznego. Absolwentka Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na UMCS w Lublinie oraz Logopedii Medialnej na Uniwersytecie Gdańskim.

Przykładowy temat wystąpień:

  • Kobiecy głos w biznesie
  • Jak działać głosem, aby zwiększyć swoją skuteczność w komunikacji?
  • Techniki oddechowe i dykcyjne wspierające profesjonalną emisję głosu.
  • Redukcja stresu i tremy przed wystąpieniami publicznymi.
  • Integracja głosu i mowy ciała w efektywnym przekazie.
  • Emisja głosu w środowisku pracy – jak mówić zdrowo i efektywnie?

Katarzyna Moskal to doświadczony logopeda i trener emisji głosu z głębokim zrozumieniem zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów pracy z głosem. Jej podejście jest holistyczne, obejmujące zarówno fizyczne, jak i emocjonalne aspekty mówienia. Katarzyna łączy wiedzę z doświadczeniem, pomagając uczestnikom jej warsztatów osiągnąć pełnię swojego głosowego potencjału, co przekłada się na ich większą pewność siebie i skuteczność w komunikacji. To, co wyróżnia Katarzynę, to jej zdolność do dostosowania metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczestników, co czyni ją cenionym ekspertem w dziedzinie logopedii i emisji głosu.