Sztuczna inteligencja i nowe technologie w biznesie

Wystąpienia szkoleniowe oraz warsztaty z wykorzystaniem chat GPT i innych narzędzi AI, pomogą zwiększyć efektywność i jakość wykonywanych zadań. Uczestnicząc w tych szkoleniach, będzie można poznać trendy oraz aktualny stan wdrożenia AI w biznesie. Zwiększy się także świadomość technologiczna poprzez nabycie umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w swoim obszarze specjalizacji.

Data publikacji: 7 lipca 2023 r.