Primespeakers - Agencja Mówców | Aleś Alachnovič
Język wystąpienia
język wystąpienia język wystąpienia
  • Doradztwo\
  • Ekonomia\
  • Gospodarka\
  • Polityka\
  • Rozwój biznesu\

Aleś Alachnovič

Ekspert od reform gospodarczych krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Aleś jest uznawanym doradcą ds. reform ekonomicznych oraz szefem Zespołu Ekonomicznego dla Sviatlany Cichanouskiej, liderki demokratycznego ruchu na Białorusi. Pełni również funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Białoruskich Przedsiębiorców na Obczyźnie (ABBA) oraz jest liderem zespołu ds. Białorusi w CASE – Center for Social and Economic Research, czołowym think tanku w Europie Środkowej i Wschodniej.

Jego bogate doświadczenie obejmuje pracę w Banku Światowym jako konsultant ekonomiczny dla krajów transformujących się, doradztwo strategiczne i biznesowe w firmach EY & McKinsey, a także pracę w Narodowym Banku Polskim i jako asystent na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizacje:
Aleś specjalizuje się w transformacji ekonomicznej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji i Słowacji. Wykorzystuje swoje umiejętności do doradztwa w zakresie reform ekonomicznych, współpracy z rządami i międzynarodowymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia wsparcia finansowego dla społeczeństwa i biznesu w okresie transformacji.

Posługuje się biegle językami: angielskim, rosyjskim, polskim i białoruskim, a także posługuje się ukraińskim i niemieckim.

Przykładowe tematy wystąpień:

  • Transformacja ekonomiczna krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
  • Kluczowe aspekty współpracy z instytucjami międzynarodowymi w czasie transformacji gospodarczej.
  • Popularyzacja wiedzy o gospodarce rynkowej wśród społeczeństwa białoruskiego.

Aleś, dzięki swojemu międzynarodowemu wykształceniu i wieloletniej praktyce, oferuje unikatową perspektywę na procesy ekonomiczne i polityczne w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jego doświadczenie i umiejętności są kluczowe w zrozumieniu i efektywnym wspieraniu reform niezbędnych dla demokratyzacji i rozwoju gospodarczego.