Primespeakers - Agencja Mówców | Aleś Alachnovič
wystąpienie offline wystąpienie online język wystąpienia język wystąpienia

Specjalizacje

  • Doradztwo
  • Ekonomia
  • Gospodarka
  • Polityka
  • Rozwój biznesu

Wynagrodzenie

Aleś Alachnovič

Ekspert od reform gospodarczych krajów Europy

Ekspert od reform gospodarczych krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Aleś jest doradcą ds. reform ekonomicznych oraz szefem Zespołu Ekonomicznego dla Sviatlany Cichanouskiej, liderki demokratycznego Białorusi.

Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Białoruskich Przedsiębiorców na Obczyźnie (ABBA) oraz liderem zespołu ds. Białorusi w CASE – Center for Social and Economic Research, jednym z wiodących think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej.

Posiada doświadczenie zdobyte podczas pracy w Banku Światowym, jako konsultant ekonomiczny dla krajów w trakcie transformacji, a także udokumentowane sukcesy w doradztwie strategicznym i biznesowym (EY & McKinsey), Narodowym Banku Polskim oraz w środowisku akademickim (asystent w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

Specjalizuje się w obszarze transformacji ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Polsce, Białorusi, na Ukrainie, w Rosji, Gruzji i Słowacji. Wykorzystuje swoje umiejętności do udzielania porad dotyczących reform ekonomicznych, współpracy z rządami obcymi (w tym Komisją Europejską, Departamentem Stanu USA, Departamentem Handlu USA) oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi (MFW, Bank Światowy, EBRD, EBI) w zakresie zabezpieczania wsparcia finansowego dla społeczeństwa i biznesu w okresie transformacji. Popularyzuje również wiedzę na temat gospodarki rynkowej wśród białoruskiego społeczeństwa.

Aleś ukończył London School of Economics oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (pod opieką Leszka Balcerowicza) oraz studiował transformację gospodarki chińskiej na Narodowym Uniwersytecie Tajwanu.

Posługuje się biegle językami: angielskim, rosyjskim, polskim i białoruskim, a także posługuje się ukraińskim i niemieckim.

Podobni speakerzy