Primespeakers - Agencja Mówców | Katarzyna Kolasa
Język wystąpienia
język wystąpienia język wystąpienia
  • Ekonomia\
  • Innowacje\
  • IT\
  • Zarządzanie zmianą\

Katarzyna Kolasa

ekspertka w dziedzinie rozwiązań cyfrowych, sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii medycznych

• Katarzyna Kolasa – liderka kierunku Ekonomia Zdrowia i Analityka Big Data (HEBDA). Kierowniczka Katedry Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu oceny technologii medycznych, farmakoekonomiki oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia. Prelegentka na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez DIA, ISPOR oraz Medtech Leaders Forum.

• Poza ponad 15-letnią karierą naukową, Katarzyna Kolasa posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze farmaceutycznym i wyrobów medycznych. Pracowała w Szwecji, Finlandii i Szwajcarii, gdzie kierowała zespołami Market Access. Przez sześć lat pracowała dla lokalnego zgromadzenia samorządowego regionu Kalmar w Szwecji.

• Obecnie prowadzi projekty związane z optymalną alokacją sprzętu medycznego dla Ministerstwa Zdrowia. Wiedzę z zakresu ekonomiki zdrowia zdobywała na York University, Lund University oraz Bergen University podczas międzynarodowych studiów doktoranckich z zakresu ekonomiki i polityki zdrowotnej organizowanych przez Swiss School of Public Health.

• Od stycznia 2019 roku współprzewodnicząca Global Special Interest Group on Digital Health w ISPOR (International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research). Prowadzi coroczne szkolenia z zakresu innowacyjnych rozwiązań cenowych. W tym roku została nominowana do globalnej roli członka Health Science Policy Council w ISPOR.

Prowadzi wystąpienia także w języku szwedzkim.