Mieczysław Bieniek

Generał Mieczysław Bieniek to jeden z najlepiej wyszkolonych polskich dowódców, o wielkich zasługach dla procesów integracji polskich sił zbrojnych z Sojuszem Północnoatlantyckim. Jego osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej zostały uhonorowane przyznaniem wielu prestiżowych odznaczeń.

Specjalizacja

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Strategia i Zarządzanie
  • Przywództwo
  • Team building
  • Komunikacja społeczna i międzyludzka

Język:Polski i angielski

Generał Mieczysław Bieniek w ciągu swojej kariery zawodowej obejmował wiele zaszczytnych funkcji dowódczych w Polsce i poza jej granicami.

Od lipca 1998 r. do stycznia 1999r. z sukcesem dowodził Brygadą Nordycko – Polską SFOR w Bośni i Hercegowinie, jako pierwszy polski generał podejmujący służbę w NATO. Po powrocie z Bośni pracował w Sztabie Kryzysowym ds. Konfliktu Bałkańskiego będąc doradcą Ministra Obrony Narodowej. Jesienią roku 1999 został wyznaczony na szefa Pionu Szkolenia i Ćwiczeń Kwatery Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) w Mons. Odpowiadał też za ćwiczenia Sił Szybkiego Reagowania NATO formacji takich jak ARRC (Allied Rapid Reaction Corps) oraz Sił Najszybszego Reagowania AMF(L) – Allied Mobile Forces (Land). W roku 2002 został wyznaczony na stanowisko pierwszego zastępcy dowódcy 3 Międzynarodowego Korpusu Armijnego, z dowództwem na terenie Turcji – Istambuł. W okresie od stycznia do lipca 2004 dowodził Wielonarodową Dywizją Sił Stabilizacyjnych w Iraku.

Od 2004 do 2007 roku dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego. W 2007 wyznaczony, jako przedstawiciel Dowódcy NATO na funkcję doradcy Ministra Obrony Afganistanu w KABULU, gdzie pełnił obowiązki do połowy 2007 roku.

Od października 2007 r. do marca 2009 r. był doradcą wojskowym polskiego Ministra Obrony Narodowej, a od kwietnia 2009 r. objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i UE.

10 listopada 2010 r. został awansowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień generała.

Został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. W lipcu 2004 r. odznaczony przez zwierzchnika Sił Zbrojnych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto odznaczony Brązową Gwiazdą armii Stanów Zjednoczonych, Złotym Krzyżem za Dzielność Republiki Bułgarskiej, medalami Republiki Węgierskiej i Słowackiej.

Ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP, a także studia podyplomowe w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. Kurs zarządzania zasobami obronnymi w Monnterey w USA.

Wyślij te informacje na adres:

Wysyłając te informacje na swój adres e-mail, wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie oferty handlowej i materiałów marketingowych.