Primespeakers - Agencja Mówców | MiCA: nowa era dla rynku kryptoaktywów w UE

MiCA: nowa era dla rynku kryptoaktywów w UE

Od 2024 roku na rynku kryptoaktywów w Unii Europejskiej nastąpią istotne zmiany w wyniku wprowadzenia nowych regulacji pod nazwą Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Celem tych przepisów jest zapewnienie większego bezpieczeństwa inwestorom oraz stworzenie spójnych zasad dotyczących emisji, handlu i świadczenia usług związanych z kryptoaktywami.

Co to jest MiCA?

MiCA to kompleksowe regulacje dotyczące kryptoaktywów, które zaczną obowiązywać w całej UE od grudnia 2024 roku. Regulacje te mają na celu ujednolicenie zasad dla całego rynku kryptoaktywów, co jest kluczowe w kontekście szybko rozwijającej się technologii blockchain oraz rosnącej popularności kryptowalut.

Kluczowe zmiany i ich wpływ na rynek

 1.  Klasyfikacja kryptoaktywów: MiCA definiuje kryptoaktywo jako cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub praw, które można przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (DLT). Rozporządzenie wyróżnia trzy główne typy kryptoaktywów:
  Kryptoaktywa będące pieniądzem elektronicznym (stablecoiny)
  Kryptoaktywa powiązane z aktywami
  Kryptoaktywa użytkowe
 2. Wymóg zezwolenia: publiczne oferowanie większości kryptoaktywów będzie wymagało uzyskania zezwolenia od odpowiednich organów nadzoru. Dla tokenów użytkowych wystarczy notyfikacja odpowiedniemu organowi.
 3. Bezpieczeństwo inwestorów: MiCA nakłada obowiązek wprowadzenia mechanizmów mających na celu zagwarantowanie prawa własności aktywów klientów oraz ochrony przed niewypłacalnością dostawców usług. Giełdy kryptoaktywów będą musiały spełniać określone wymogi kapitałowe i zarządzać konfliktami interesów.

Jak MiCA wpłynie na przedsiębiorstwa?

Nowe regulacje mogą zniechęcić niektóre podmioty do działalności na rynku europejskim ze względu na wymogi licencyjne i nadzorcze. Jednakże dla wielu firm, szczególnie tych dążących do długoterminowej stabilności, jasne i przewidywalne regulacje mogą okazać się korzystne.

Michał Gromek: Twój ekspert od MiCA

Wybitny ekspert w dziedzinie FinTech, blockchain, kryptowalut oraz przestępczości finansowej. Jego imponujące doświadczenie i zaangażowanie w rozwój regulacji finansowych czynią go idealnym szkoleniowcem w zakresie MiCA.

 • Ekspert w dziedzinie FinTech i Blockchain: Michał kordynuje zespół ponad 100 ekspertów w których skład wchodzą osoby z Interpolu, Europolu i największych banków w ramach Global Coalition to Fight Financial Crime, zajmując się zwalczaniem ryzyka w zdecentralizowanych finansach.
 • Doświadczenie z instytucjami międzynarodowymi: szkolił w imieniu interpolu, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jak i Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości, polskie instytucje takie jak Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Centralne Biuro Śledcze czy Komendę Główną Policji. Michał jest też wiodącym ekspertem OBWE w zakresie projektu zwalczania przestępczości finansowej.
 • Praktyczne podejście: Jego misją jest dzielenie się doświadczeniem i współpraca z kluczowymi graczami, aby przekazywanie wiedzy w taki sposób aby była ona zroziała dla każdego użytkownika nie posiadającego wiedzy techniczne, Michał oferuje praktyczne wskazówki i strategie, jak dostosować się do nowych przepisów oraz wiele przykładów czego nie robić aby nie popelniac kosztownych błędów które kosztowały miliony.
Primespeakers - Agencja Mówców | MiCA: nowa era dla rynku kryptoaktywów w UE

Dlaczego ten ekspert?

Zaproszenie Michała Gromka na szkolenie to doskonała inwestycja każdej instytucji finansowej. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu Twoja organizacja będzie gotowa na nadchodzące zmiany i będzie mogła w pełni wykorzystać możliwości, jakie niesie za sobą MiCA. Nie czekaj – przygotuj się na nowe regulacje już dziś i zapewnij sobie przewagę na konkurencyjnym rynku kryptoaktywów!

Więcej o Michale Gromku i jego doświadczeniu znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami i zapewnij sobie przewagę na konkurencyjnym rynku kryptoaktywów.

 

Podsumowanie

Przyjmując w pełni regulacje MiCA, rynek kryptowalut staje przed szansą na zwiększenie swojej przejrzystości i bezpieczeństwa, co z pewnością przyczyni się do rozwoju zaufania wśród inwestorów. Z jednej strony, szczegółowe ramy prawne zapewniają ochronę uczestników rynku i wspierają uczciwość transakcji, z drugiej zaś, mogą wymagać od firm związanych z kryptowalutami znacznych wysiłków adaptacyjnych. Regulacje te mają kluczowe znaczenie dla przyszłości cyfrowych aktywów, otwierając drogę do dodatkowych inwestycji i innowacji w tym dynamicznie zmieniającym się sektorze.
Nieuchronnie, wprowadzenie MiCA wiąże się z obawami dotyczącymi potencjalnego hamowania innowacyjności przez kosztowne i czasochłonne procedury uzyskiwania licencji. Niemniej jednak, możliwość korzystania z większego bezpieczeństwa i przejrzystości operacji może przeważyć nad tymi wyzwaniami, zachęcając do dalszego rozwoju oraz dojrzewania rynku kryptowalut. Sugeruje się dalsze badania w celu zrozumienia pełnego wpływu MiCA na różnorodność i innowacyjność w branży, co jest kluczem do zrównoważonego wzrostu w przyszłości.

FAQs

• Kiedy rozporządzenie MiCA zaczęło obowiązywać?

Rozporządzenie MiCA, które dotyczy tokenów powiązanych z aktywami (ART), tokenów pieniądza elektronicznego (EMT) i usług związanych z pośrednictwem na rynku kryptoaktywów, weszło w życie 29 czerwca 2023 roku.

• Co to jest MiCA?

MiCA to skrót od „Markets in Crypto-Assets”, czyli Rozporządzenie dotyczące rynków kryptoaktywów. Jest to zestaw przepisów stworzonych przez Unię Europejską w celu regulacji rynku kryptowalut, zapewnienia większej przejrzystości i ochrony inwestorów przed oszustwami i innymi ryzykami związanymi z inwestowaniem w kryptowaluty.

• Jakie ryzyka wiążą się z inwestowaniem w kryptowaluty?

Inwestowanie w kryptowaluty, zwłaszcza te nowo uruchomione, może oferować znaczne szanse na wzrost wartości i uczestnictwo w innowacyjnych projektach. Jednak wiąże się to z ryzykami takimi jak zmienność rynku, ograniczone dane historyczne, potencjalne oszustwa oraz niepewność co do przyszłej regulacji.

• Dlaczego inwestycje w kryptowaluty mogą być ryzykowne?

Ryzyko inwestycyjne związane z kryptowalutami często wynika z agresywnego marketingu. Produkty te są często oferowane klientom za pomocą materiałów promocyjnych, które mogą być niejasne, niekompletne lub nawet wprowadzające w błąd, co zwiększa ryzyko podejmowania nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Data publikacji: 14 czerwca 2024 r.