Witold Orłowski

Znany polski ekonomista, profesor i wykładowca. Główny doradca ekonomiczny firmy PricewaterhouseCoopers i członek Narodowej Rady Rozwoju.

Specjalizacja

  • Polityka
  • Ekonomia
  • Inwestycje i Finanse
  • Strategia i Zarządzanie
  • Doradztwo
  • Zarządzanie zmianą

Język:Polski i angielski

Profesor Witold Orłowski jest głównym doradcą ekonomicznym firmy PricewaterhouseCoopers i członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W 2011 roku został powołany na stanowisko specjalnego doradcy Komisji Europejskiej ds. budżetu. Był doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku.

W latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i w Banku Światowym. Piastował także funkcję doradcy głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego. Wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim.

Od kilkudziesięciu lat nieustannie obecny w życiu publicznym i aktywnie działający w obszarze makroekonomii. Jako wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) ma stały kontakt
z przedstawicielami ekonomii, innowacji i biznesu z całego świata, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem.

Został również wiceprzewodniczącym rady powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, przewodniczącym kapituły nagrody „Orły Rzeczpospolitej”. Otrzymał nagrodę Banku Handlowego w Warszawie za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów za książkę Droga do Europy. Jest autorem publikacji naukowych i artykułów publicystycznych.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wyślij te informacje na adres:

Wysyłając te informacje na swój adres e-mail, wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie oferty handlowej i materiałów marketingowych.