Marek Belka

Do czerwca 2016 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego. Od 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą, m.in. wicepremiera i ministra finansów.


Specjalizacja

  • Ekonomia
  • Strategia i Zarządzanie
  • Doradztwo
  • Inwestycje i Finanse
  • Zarządzanie zmianą

Język: Polski i angielski


Do czerwca 2016 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego. Od 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Był doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania.
Prof. Marek Belka pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).

Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. Piastował stanowisko konsultanta Banku Światowego, przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE). W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2013 r. członkiem Central Bank Governance Group w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tejże uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. habilitację. Od tego samego roku związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się.

Wyślij te informacje na adres:


Wysyłając te informacje na swój adres e-mail, wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie oferty handlowej i materiałów marketingowych.