Maciej Kisilowski

Specjalizuje się w nauczaniu menadżerów najwyższego szczebla z biznesu i sektora publicznego. Kieruje centrum badawczym Initiative for Regulatory Innovation, które przeprowadziło kompleksowe badania procesów zarządczych w środkowoeuropejskich urzędach.

Specjalizacja

  • Ekonomia
  • Strategia i Zarządzanie
  • Inwestycje i Finanse
  • Innowacje
  • Doradztwo

Język:Polski i angielski

Pracował lub realizował projekty doradcze i wdrożeniowe w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej, w Committee for Economic Development w Waszyngtonie oraz w licznych ministerstwach, urzędach regulacyjnych i samorządowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego artykuły naukowe ukazują się w wiodących czasopismach, takich jak Law and Social Inquiry oraz International Business Review. Jego komentarze publikowane były m.in. w Foreign Policy, Project Syndicate, Politico, EU Observer, Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej.

Maciej Kisilowski jest Profesorem Prawa i Zarządzania Publicznego oraz współtwórcą i dyrektorem programu kształcącego liderów (BOOST) na Central European University w Budapeszcie, który w 2016 roku przyznał mu nagrodę Wybitnego Wykładowcy (Distinguished Teaching Award). Jego warsztaty były również wyróżnione przez menadżerów uczestniczących w programie Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ponadto jest współautorem “Administrategii” — pierwszego w Polsce i Europie Srodkowej praktycznego kompendium wiedzy z zarządzania strategicznego w administracji publicznej. Specjalizuje się w nauczaniu menadżerów najwyższego szczebla z biznesu i sektora publicznego. Kieruje centrum badawczym Initiative for Regulatory Innovation, które przeprowadziło kompleksowe badania procesów zarządczych w środkowoeuropejskich urzędach. Doktor nauk prawnych i magister prawa Uniwersytetu Yale, absolwent studiów MPA z ekonomii i polityki publicznej w Woodrow Wilson School of Public and International Affairs na Uniwersytecie Princeton oraz studiów MBA w Inseadzie.

Specjalizacja: administracja publiczna, samorząd, konkurencyjność, regulacja gospodarki, strategia, prawo, konstytucja, legislacja, edukacja, szkolnictwo wyższe, spółki skarbu państwa, Unia Europejska, Węgry, USA, Europa Środkowa

Wyślij te informacje na adres:

Wysyłając te informacje na swój adres e-mail, wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie oferty handlowej i materiałów marketingowych.