Dariusz Rosati

Profesor ekonomii i minister spraw zagranicznych RP. Członek Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. Wieloletni urzędnik i współpracownik instytucji międzynarodowych.


Specjalizacja

  • Polityka
  • Ekonomia
  • Inwestycje i Finanse
  • Strategia i Zarządzanie
  • Doradztwo

Język: Polski i angielski


Swoją karierę naukową rozpoczął w Szkole Głównej Handlowej. W 1973 r obronił pracę doktorską, a w 1978 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.  Założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH. Od 1990 roku profesor tytularny tej uczelni. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Princeton. Od 1999 r. członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Obecnie pracuje jako profesor w Szkole Głównej Handlowej i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.
W latach 1970-1990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych (m.in. w centrali CitiBank w Nowym Jorku). Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego, Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.
W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef sekcji krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Od grudnia 1995 do października 1997 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.  W latach 2004-2009 r. pełnił funkcję posła Parlamentu Europejskiego.

W 2011 roku Dariusz Rosati został wybrany z listy Platformy Obywatelskiej na posła VII kadencji.

Autor ponad 250 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1989) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981). Odznaczony Orderami Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy.

Wyślij te informacje na adres:


Wysyłając te informacje na swój adres e-mail, wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie oferty handlowej i materiałów marketingowych.